باز شوهر بی بهانه

 


با ادایی کودکانههیکل چون استوانه

 


میکند غر غر به خانه

 یادم آید روز اول

 


گردنش کج, دست و پا شلپیش بابا موش می شد

 


سرخیش تا گوش می شد

 دختری افتاده بودم

 


مهربان و ساده بودم

 نرم و نازک

 


شاد و چابک

 

 

چشمهایم همچو آهو

 


عطر موهایم چو شب بو

 می شنیدم از لب او

 


حرفهایی همچو جادو:

 من غلام خانه زادت

 


جان دهم هر دم به یادت

 گر نیایی خانه ی من

 


می گریزد روحم از تن

 بعد از آن گفتار زیبا

 


خام گشتم من همانجا

 شد به پا جشن عروسی

 


کیک و شام و دیده بوسی

 بعد از آن دیگر ندیدم

 


هرگز آن اوقات بی غم

 

 


قسمتم یک مرد جانی

 


اندکی لوس و روانی

 بی اراده همچو یابو!

 


پرخور و مغرور و پر رو

 بشنو از من جان خواهر

 


هر که کرد این دوره شوهر

 خاک بر سر گشت و حیران

 


شد پشیمان,شد پشیمان, شد پشیمان

 

 

 

 

منبع : ♥♥ بزرگترین سايت سرگرمی جوک خنده دار♥♥ |شعر طنز خانمهای متأهل
برچسب ها : پشیمان ,همچو ,خانه